СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine
Stomana.net
Stomana.net

Марката NIKMANN печели все по-голяма
популярност както на българските,
така и на световните пазари.

Производство и продажба на
дървообработващи машини с европейско качество

ИСТОРИЧЕСКА ХРОНОЛОГИЯ

         

ЗММ “СТОМАНА” АД е фирма с дългогодишeн опит и традиции в машиностроителния бранш. Основана през 1945 година в Силистра, до 1991 г. тя е един от големите производители на металорежещи машини и оборудване за леярската промишленост в България.

       

През 1991 год., с оглед осигуряване на възможности за ефективно управление на бизнеса в условията на бързо променяща се и високо конкурентна среда, фирмата преориентира производствената си дейност в разработване и производство на дървообработващи машини.          

       

Отличителна характеристика на предприятието е възможността за бързо и качествено проектиране и производство, дължаща се на потенциала на персонала и добрите производствени и технологични мощности.        

 

Stomana.net

През последните години ЗММ “СТОМАНА” АД развива много богат асортимент от изделия за дървообработка - едно-, две- и много операционни машини, абрихти, щрайхмуси, пробивни машини, циркуляри, фрези, банцизи, стругове, канто- и ленто-шлайф машини, кантозалепващи машини, аспирационни уредби. Продуктите ни притежават CE сертификат, отварящ широко пътя към световните пазари.

Марката NIKMANN MASCHINEN под която се предлагат машините ни придобива все по-широка популярност в България и на световните пазари.

Светът на дървообработващите машини

KZM 6RTF CNC

Компактен дизайн, бърза и лесна настройка, пълна автоматизация.

подробности
 
4PM 180/5

ЧЕТИРИСТРАННА ФРЕЗОВА МАШИНА Четиристранната фрезова машина предназначена за едновременна обработка на всичките четири страни на детайла при производството на елементи от дървен материал, както и за частично профилиране на обработвания детайл.

подробности
 
Договор

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0047-C01/18.12.2017 "Повишаване енергийната ефективност на ЗММ "Стомана" АД".

подробности
 
 

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

подробности

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публична покана за избор на доставчици по проект BG16RFOP002-3.002-0047-C01 /18.12.2017 Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД

подробности

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071