СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine
Stomana.net
Stomana.net

Марката NIKMANN печели все по-голяма
популярност както на българските,
така и на световните пазари.

Производство и продажба на
дървообработващи машини с европейско качество

ИСТОРИЧЕСКА ХРОНОЛОГИЯ

         

ЗММ “СТОМАНА” АД е фирма с дългогодишeн опит и традиции в машиностроителния бранш. Основана през 1945 година в Силистра, до 1991 г. тя е един от големите производители на металорежещи машини и оборудване за леярската промишленост в България.

       

През 1991 год., с оглед осигуряване на възможности за ефективно управление на бизнеса в условията на бързо променяща се и високо конкурентна среда, фирмата преориентира производствената си дейност в разработване и производство на дървообработващи машини.          

       

Отличителна характеристика на предприятието е възможността за бързо и качествено проектиране и производство, дължаща се на потенциала на персонала и добрите производствени и технологични мощности.        

 

Stomana.net

През последните години ЗММ “СТОМАНА” АД развива много богат асортимент от изделия за дървообработка - едно-, две- и много операционни машини, абрихти, щрайхмуси, пробивни машини, циркуляри, фрези, банцизи, стругове, канто- и ленто-шлайф машини, кантозалепващи машини, аспирационни уредби. Продуктите ни притежават CE сертификат, отварящ широко пътя към световните пазари.

Марката NIKMANN MASCHINEN под която се предлагат машините ни придобива все по-широка популярност в България и на световните пазари.

Светът на дървообработващите машини

BM 21E

Многошпинделна пробивна машина с пневмозадвижване. Стабилна чугунена работна маса. Пневматично затягане с възможност за регулиране на силата. Пневматично пробиване с възможност за регулиране на скоростта. Пневматично завъртане на главата от 90° до 0°.

подробности
 
KZM 6R

Стандартна машина с обрязващ и фрезов агрегати, предфрезова група, циклещ агрегат за канта, циклещ агрегат за лепилото, полиращ агрегат и профилен фрезов агрегат.

подробности
 
CL 1201 CNC

Корпус от сив чугун и заварени направляващи . Задно седло с водещ център. Надлъжен и напречен супорт. Машината е снабдена със следните принадлежности : център въртящ за задното седло, център водещ за предното седло, прът за избиване, копирен нож 16х16, инструменти за обслужване.

подробности
 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публична покана за изор на доставчици по проект BG16RFOP002-3.002-0047-C01 /18.12.2017 Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД

подробности

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071