СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

Новини

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публична покана за изор на доставчици по проект BG16RFOP002-3.002-0047-C01 /18.12.2017 Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД

подробности

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071