СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

ИНДУСТРИАЛНИ ОТЛИВКИ

Представяне на технологичните възможности на Леярен цех

 

   Леярското производство заема съществена част от структурата на фирма “ЗММ – СТОМАНА” – АД  гр. Силистра.

  

 Цехът разполага с около 8 000кв.м покрита площ и открита площадка за подготовка на шихтовите материали.

 

    От  2008г. в Леярен цех са въведени в експлоатация два броя нови средночестотни индукционни пещи на фирма ”ИНДУКТОТЕРМ”,с вместимост два тона, система POWER TRAK.

     С пускането им в действие  се увеличиха технологичните възможности на Леярен цех за производство на различни видове чугунени отливки – сиви,високояки, легирани с тегло до 2 тона.

 

      От м.октомври 2014г. е въведена в експлоатация и нова инсталация за смесване и механична регенерация на самовтвърдяващи смеси на база фуранови смоли, производство на ф. ”ОМЕГА” - Англия.

       Тази технология дава практически неограничени възможности за формоване и  регенериране на смеси от производството на средни и големи чугунени отливки с тегло до 2 тона.Благодарение на голямото разнообразие от формовъчни каси не съществуват ограничения и за габаритите на произвежданите отливки.С използването на системата за допълнително омазване на леярските форми се постига много добър окончателен търговски вид на отливките.

 

        Формовъчният участък с класическата технология на пясъчно - бентонитни смеси е оборудван както следва:

      

     1.Машинна формовка –

     1.1.Леярски конвейер – 110 каси със светъл отвор 600х500х200/200 за формовъчни преси FOROMAT 20  -  4бр.

     1.2.Формовъчни преси FOROMAT 30 - 4бр.–100 каси със светъл отвор 820х630х250/250

     1.3.Формовъчни преси FOROMAT 40 - 2бр.–70 каси със светъл отвор 1000х800х200/200

     1.4.Автоматична формовъчна линия с машина тип HSP-1 ,работеща по принципа СЕЙАЦУ на уплътнение с въздушен поток и с последяващо допресоване,производство на фирма Heinrich Wagner Sinto – Германия.Размери на касите – 670х550х200/200

                                                                           

     2.Ръчна формовка – много голямо разнообразие от формовъчни каси за сушени  и за сурови форми.Максимални габарити на касите – до  3000 /1300/500.

 

       Капацитет за производство  -  200 тона/месец при едносменен режим на работа

 

        Оборудване на сърцарен участък:

     1.Изработване на леярски сърца от самовтвърдяващи се смеси на база фуранови смоли.

     2.Изработване на леярски сърца на база резолни смоли с продухване с СО2.

     3.Сърцеви център LL-20 за производство на пясъчни сърца или сърцеви полуформи по метода “резол-СО2” в сърцеви кутии с вертикална,хоризонтална или комбинирана делителна равнина за отливки от чугун и стомана,производство на Фирма LAEMPE – Германия.

    

        Оборудване на чистачен участък:

     1.Дробометна висяща чистачна машина Н12х18,5 от Ф”СТЕМ”-Словения – за отливки до 500кг.

     2.Дробометна чистачна машина КДД -10 /с въртяща маса/ - за отливки до 2тона.

      

         Оборудване на участък за подготовка на формовъчна смес:

      1.Смесител АМК-2000Н за приготвяне на класически пясъчно - бентонитни смеси.

      2.Система за смесеподготовка на пясъчно - бентонитна формовъчна смес на базата на вакуумен интензивен смесител EIRICH работещ по метода EVACTHERM,производство на фирма Gustav Eirich – Германия.

 

         Контрол :

     1.Химичен анализ и механични изпитания за метали.

     2.Якост на опън и натиск,газопропускливост,влагосъдържание на форм. смеси.

     3.Към топилния участък е оборудвана лаборатория с апарат за спектрален анализ SPECTRO MAX за експресен анализ на чугуни и стомани.

     4.Извършване на входящ контрол на материалите

 

        Други:

     1.Изработване на моделна екипировка.

     2.Механична обработка.

     3.Термообработка.

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071