СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

СЪОБЩЕНИЯ

СЪБЩЕНИЕ 1

На основание ст. 291 от Търговския закон публично се предлагат за продажба долуописаните машини. Предложението важи до исчерпаване запаса от машини и в течение на неопределен период от време. Цените се дговарят индивидуално за всяка машина.

подробности
 
Договор

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0047-C01/18.12.2017 "Повишаване енергийната ефективност на ЗММ "Стомана" АД".

подробности
 

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071