СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийна ефектирност

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийна ефектирност

 

На 16.07.2023 г. ЗММ Стомана АД приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0125-С01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Целта на проекта бе Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки
 и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от 
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им 
ефективност.
 
Извършихме инвестиции за подобряване на енергийната ефективност в три 
основни направления:
1. Подменихме набор от помпи (5 бр.), осигуряващи снабдяването на предприятието
 с вода за производствени и противопожарни нужди. Новоинсталираните са 
фабрично нови със стандарт за енергийна ефективност на двигателя => IE3, IE4, IE5 и 
Индекс на минимална енергийна ефективност => 0,70 и вградено електронно управление.
2. Подменихме набор от помпи (3 бр.), осигуряващи отоплението на цех "Заваръчно",
 цех "Резачно" и Корпус №4 на предприятието. Така подобрихме неефективното отопление 
на производствените помещения и извършихме икономия на гориво за отопление. За целта 
инсталирахме нови със стандарт за енергийна ефективност на двигателя => IE3, IE4, IE5 и 
Индекс на минимална енергийна ефективност => 0,20 и вградено електронно управление.
 
3. Подменихме ресивър с обем V=16 000 l към компресор. Тази инвестиция бе важна, 
тъй като енергийно ефективното снабдяване на предприятието със сгъстен въздух е ключово за 
изпълнение на редица технологични операции. Тази инвестиция елиминира значителни загуби 
в налягането и намали работата на компресора, което доведе до повишена енергийна ефективност.
 
Чрез тези инвестиции осигурихме съществени енергийни спестявания на „ЗММ Стомана“ АД 
като структуроопределящо за региона предприятие, така че то да запази конкурентоспособността с
и на българския и европейски пазар и да продължи с инвестиционните си намерения. Така проектът 
допринесе за повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД и за преодоляването 
на икономическите последствия от разпространението на пандемията COVID-19, повишаването 
на конкурентоспособността и понижаване на енергийната интензивност както на нивото на нашето
 предприятие, така и като цяло за икономиката.
 

 

Общата стойност на проекта е 206 089,20 лв., от които 103 044,60 лв. европейско финансиране

Начало: 16.09.2022 г.

Край: 16.07.2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071