СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

Процедура по проект BG-RRP-3.004-0956-C01 “Технологична модернизация в предприятието“

Процедура по проект BG-RRP-3.004-0956-C01 “Технологична модернизация в предприятието“

„ЗММ Стомана АД обявява процедура за избор на доставчик чрез публична покана с предмет:

Доставка на оборудване по обособени позиции:

ОП 1: CNC ВЕРТИКАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР (тип 1) - 2 бр.

ОП 2: CNC ВЕРТИКАЛЕН МАШИНЕН ЦЕНТЪР (тип 2) - 1 бр.

ОП 3: CNC Струг (тип 1) - 2 бр.

ОП 4: CNC Струг (тип 2) - 1 бр.

Начална дата на обявата: 17. 07.2023

Краен срок за получаване на оферти: 25.07.2023 г.

Процедурата е в изпълнение на проект BG-RRP-3.004-0956-C01 “Технологична модернизация в предприятието“.

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071