СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

Новини

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

подробности

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Публична покана за избор на доставчици по проект BG16RFOP002-3.002-0047-C01 /18.12.2017 Повишаване на енергийната ефективност на ЗММ Стомана АД

подробности

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071