СВЕТЪТ НА ДЪРВООБРАБОТВАЩИТЕ МАШИНИ
Производство и продажба на дървообработващи машини с европейско качество

Български English Deutsch Русский French Australia Ukraine

оборудване

ЗММ “Стомана” АД –гр. Силистра в производствената си дейност е специализиран в две основни направления – производство и реализация на машиностроителна продукция и производство и реализация на леярска продукция.

За дейността си ЗММ „Стомана”-АД разполага със следното високо технологично оборудване позволяващо производството на машинострои-телна продукция

  • Средночестотни индукционни пещи - два броя позволяващи отливането на средни и големи чугунени отливки с тегло до 2 тона
  • Обработващи вертикални центри с ЦПУ - 14 броя. Тези машини позволяват обработката както на малки , така и обработката на средни и големи призматични детайли. Максимално допустимите размери на детайлите са : тегло 3 500 kg и размери при обработка по осите 6000 х 2000 х 1200 mm; тегло 5 000 kg и размери при обработка по осите 4000 х 3200 х 1000 mm
  • Обработващи хоризонтални центри с ЦПУ - 12 броя. Тези машини позволяват обработката както на малки , така и обработката на средни и големи призматични детайли. Максимално допустимите размери на детайлите са : тегло 15 000kg и размери при обработка по осите 3 000 х 2 000 х 1 600mm
  • Съвременни 5 осни обработващи центри - 8 броя позволяваши обработката на детайли с тегло до 1 000kg и размери при обработката по осите 800 х 900 х 620mm
  • За обработката на ротационни детайли фирмата разполага със стругове с ЦПУ - 19 броя. Максимално допустимите размери на детайлите са : дължина 1 575mm и размери при обработката над супорта 630mm. Заводът разполага и със струг с ЦПУ с едновременно управляване на 4 оси.
  • Високотехнологичен лазерен комплекс за разкрояване на листови материали с дебелина до 16 mm и размери на листа 3 000 х 1500 mm
  • Фирмата разполага и с абкант машина с ЦПУ за огъване на листови материали.

ЗММ „Стомана” разполага с машини и уреди за контрол на продукцията. Крайният контрол на продукцията се извършва на CNC трикоординатна измервателна машина. Измервателните обеми на машина по осите са 1 500 х 1 000 х 800mm. Обемната грешка при контрол е 0,0038 mm , а разделителната способност 0,0005mm

БЪЛГАРИЯ
гр. Силистра
бул. "Тутракан" 16
Пощенски адрес: 7500

Google + Facebook Twitter LinkedIn

Изп. Директор: +359 86 821 058
Търговски отдел: +359 86 821 052
факс: +359 86 821 071